Smart Control Điều khiển thiết bị từ smartphone

Điều khiển thiết bị từ smartphone
Bạn hoặc cty của bạn đang cung cấp các giải pháp về nhà thông minh, giải pháp điểu khiển từ xa, điều khiển hệ thống media, hệ thống Karaoke... và bạn cần có app trên smartphone ( iphone, ipad, Windows Phone, Blackberry 10, Android... ) để thực hiện việc kết nối và điều khiển thiết bị ?

Smart Control


http://smartcontrol.tabletappdevelop.com

Bạn có thể liên hệ DVMS để thực hiện các app đó.

DVMS COMPANY

Address: 150/30 Đường Trục, Phường 13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Email: sale@dvms.vn
Phone: +84836028937
Yêu cầu báo giá: http://dvms.vn/yeu-cau-bao-gia-viet-ung-dung-mobile-app.html

Nhận xét