Tối ưu giải pháp cho các công ty bảo hiểm

Tối ưu giải pháp cho các công ty bảo hiểm

DVMS nhận tối ưu giải pháp hoặc tích hợp giải pháp smartphone và tablet vào hệ thống phần mềm quản lý của công ty kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm.

bảo hiểm

Giải pháp chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
Khách hàng có thể xem hợp đồng của bản thân và cập nhật các tin tức, video hướng dẫn các dịch... trên smartphone, tablet hay smart TV...

Tối ưu hóa quy trình
Phần mềm được tham số hóa tối đa. Nếu doanh nghiệp bảo hiểm phát sinh thêm sản phẩm mới người dùng có thể định nghĩa thêm. Quản lý khiếu nại và bồi thường, thông báo tổn thất, dự kiến bồi thường, thực tế bồi thường và các nội dung liên quan đến giám định và đòi người thứ 3...

Giải pháp tích hợp
Giải pháp tích hợp ứng dụng smartphone và tablet vào các hệ thống phần mềm quản lý bảo hiểm. Quản lý đơn bảo hiểm, sửa đổi bổ sung, phí bảo hiểm, kỳ thanh toán. Có thể in đơn bảo hiểm và chào phí trực tiếp từ smartphone hoặc tablet...

Xem thêm thông tin tại: http://insurance.outsourcingmobileapp.com

Bạn cần tư vấn thêm?
Gửi thông tin cho chúng tôi qua email: sale@dvms.vn hoặc Phone: +84836028937 | +84835531145
hoặc nhập thông tin vào form yêu cầu báo giá tại: http://dvms.com.vn/yeu-cau-bao-gia-viet-ung-dung-mobile-app.html

Nhận xét