Làm sao để mọi người có thể checkin fanpage của bạn?

Làm sao để mọi người có thể checkin fanpage của bạn?

Với fanpage thì việc thiết lập cho mọi người checkin vị trí trên trang của bạn rất quan trọng cho việc quảng cáo, marketing cho nhiều người biết đến trang fanpage của bạn hơn. Từ đó giúp bạn tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.
facebook checkin

Vậy làm cách nào để mọi người có thể checkin fanpage của bạn? mặc định sau khi tạo fanpage thì sẽ không có tính năng này. Vì vậy bạn thảm khảo các bước sau để thiết lập chế độ check in nhé.
Để cho phép mọi người check in tại doanh nghiệp của bạn trên trang bạn quản lý, bạn cần chọn Doanh nghiệp địa phương cho Loại trang của mình.

Nếu loại Trang của bạn là Doanh nghiệp địa phương thì bạn tiến hành thực hiện các bước sau để cho phép mọi người có thể check in.
=> Nhấp vào Giới thiệu ở bên trái Trang.

fanpage checkin1
=> Nhấp vào Thông tin Trang.
=> Nhấp để chỉnh sửa phần Địa chỉ, thêm địa chỉ và nhấp vào Lưu thay đổi.
=> Sau khi lưu thay đổi,  Bạn chọn vào: Chỉnh sửa thông tin trang => một bản đồ sẽ xuất hiện trong phần Địa chỉ khi bạn nhấp để chỉnh sửa.

facebook checkin 2

=> Lúc này bạn dùng chuột kéo bản đồ cho phần icon định vị về vị trí nơi bạn mong muốn (địa chỉ nhà bạn, doanh nghiệp của bạn... ), chú ý dùng hai nút + và - ở góc trái để zoom bản đồ => sau khi di chuyển icon định vị về nơi bạn mong muốn xong => bạn kéo thanh cuộn xuống dưới và nhấn vào Lưu thay đổi.
Vậy là đã xong, từ nay mọi người có thể checkin vị trí của fanpage của bạn.

fanpage checkin

chú ý là sẽ mật một thời gian thì Facebook mới đưa vị trí của bạn vào nhé, tuy nhiên khi đăng tin thì bạn cứ cố gắng check in , bạn càng checkin nhiều thì vị trí của bạn càng nhanh được đưa lên.
Chúc bạn thực hiện thành công nhé, bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại phần trợ giúp của Facebook https://www.facebook.com/help/374794869276912

(DVMS)

Nhận xét