Adhere Ad Server - opensource quản lý quảng cáo

Adhere Ad Server - opensource quản lý quảng cáo

Adhere Ad Server là một hệ thống quản lý quảng cáo, đặc biệt là nó hỗ trợ quản lý quảng cáo trên mobile, hỗ trợ cả các dòng điện thoại cũ. Ngoài ra hệ thống này có tính năng và giao diện tương đối đơn giản, dễ quản lý.
adhere mobile1
Tuy hiện nay dự án đã ngưng phát triển nhưng suorce dự án vẫn có trên https://sourceforge.net/projects/adheremobileadv/
Bạn có thể sử dụng mã nguồn này để chỉnh sửa và xây dựng hệ thống quản lý quảng cáo của bạn.
Lưu ý là opensource này sử dụng PHP 5.2 nhé.
Một số hình ảnh của hệ thống Adhere Mobile
adhere mobile

Tạo một chiến dịch
adhere mobile2
adhere mobile3
adhere mobile4
Tham khảo thêm tại bài này http://dvms.vn/en/news/smartphone-blogs/450-adhere-ad-server-operation-guide.html
CHÚC THÀNH CÔNG!
(DVMS)

Nhận xét