Hội thảo Smart city của TP. Hồ Chí Minh | DVMS

Hội thảo Smart city của TP. Hồ Chí Minh | DVMS
https://www.youtube.com/watch?v=Mm-fwB1yr_ACTY DVMS
Địa chỉ: 150/30 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84836028937 | +84835531145
Email: sale@dvms.vn
Website: www.dvms.vn | www.vantaithongminh.com

Nhận xét