Khắc phục lỗi ẩn mất các component của joomla 3.x

Khắc phục lỗi ẩn mất các component của joomla 3.x

Trong những lần update Joomla 3.x gần đây, chắc nhiều bạn sẽ gặp tình trạng bị mất phần menu các component cơ bản trong phần quản trị như component Banners, Contacts, Joomla! Update, Messaging, News Feeds, Redirects, Search, Smart Search, Tags... khiến nhiều bạn không biết làm cách nào để chỉnh sửa những nội dung trong các component này.

joomla3x 1
Thực ra thì các component trên vẫn có trong website của bạn, bạn có thể truy cập bằng url của component. Tuy nhiên đâu phải ai cũng nhớ url của chúng => nó khiến nhiều bạn gặp rắc rối.
Lỗi này là do khi update thì bản update mới đã update luôn trường menutype trong cơ sở dữ liệu. Thay vì trường dữ liệu này trong các component trên phải là main thì nó lại đổi thành menu.

joomla3x

vì vậy để fix lỗi này thì rất đơn giản, bạn vào table #_menu trong cơ sở dữ liệu của bạn ( dấu # bạn thay thành fix table của bạn nha) sửa lại menutype của các component trên thành main là ok nhé.
Ví dụ sau khi update lại menutype thì phần component trở lại bình thường như hình dưới
joomla3x 2
( DVMS )

Nhận xét