Hướng dẫn sử dụng phần mềm subversion (svn) toàn tập

Hướng dẫn sử dụng phần mềm subversion (svn) toàn tập

Đã bao giờ bạn đi gặp khách hàng, hoặc đang ngoài ở ngoài công ty ( hoặc đang ở nước ngoài ) mà bỗng nhiên gặp khách hàng muốn gặp hoặc ký hợp đồng...? Bạn đi xử lý sự cố cho khách hàng mà lại quên mang theo các phần mềm, file... cần thiết? Làm việc nhóm mà bỗng nhiên một ngày đẹp trời bị mất dữ liệu mới làm do lỡ copy dữ liệu của đồng đội vào của mình?... Bạn đang nhức đầu với việc chia sẻ dữ liệu trong công ty do hệ thống chia sẻ file cổ điển quá lỗi thời và không bảo mật?... công ty bạn làm trong lĩnh vực phần mềm, dự án và cần quản lý version dự án?... ?
Có một giải pháp tuyệt vời cho bạn, đó là dùng SVN ( subversion )
svn
- Hệ thống SVN là một hệ thống quản lý phần tài nguyên của một dự án. Hệ thống có khả năng tự cập nhật, so sánh và kết hợp tài nguyên mới vào phần tài nguyên cũ.
-    Bạn cũng có thể dung SVN để quản lý tài nguyên của công và thay thế cho các hệ thống chia sẻ file theo kiểu cổ điển, hoặc các phần mềm quản lý file khác. Vì SVN có cơ chế phân quyền khá tốt và ngoài ra khá dễ để lấy lại file cũ… hỗ trợ truy cập cả LAN và WAN, vì vậy rất cơ động và linh hoạt và bảo mật.
- SVN sẽ gồm 2 thành phần đó là:
+  SVN SERVER: Phần mềm lưu trữ, phân quyền tại server.
+ Client: Phần mềm giao tiếp, đồng bộ dữ liệu ở máy trạm, tức là phần mềm trên máy của bạn.
- Về mặt khái quát, SVN giống như một hệ thống file server mà các client có thể download và upload file một cách bình thường. Điểm đặt biệt của SVN là nó lưu lại tất cả những gì thay đổi trên hệ thống file: file nào đã bị thay đổi lúc nào, thay đổi như thế nào, và ai đã thay đổi nó. SVN cũng cho phép recover lại những version cũ một cách chính xác. Các chức năng này giúp cho việc làm việc nhóm trở nên trơn tru và an toàn hơn rất nhiều.
- Các chức năng mà các bạn cần quan tâm nhất là chức năng Commit – để đưa các dữ liệu của các bạn lên thư mục dự án. Và tính năng thứ 2, là update, để cập nhập tài nguyên của dự án, phần mềm tự so sánh mã nguồn từ server và của các bạn và tìm ra chỗ nào khác sẽ tự động nối (merge) vào mã nguồn của các bạn đảm bảo không bị lỗi). Các bạn mỗi khi commit khuyến khích nên update xong rồi hãy commit để tránh tình trạng bị lỗi.
DVMS đã biên tập lại toàn bộ cách cài đặt, cấu hình, phân quyền, cách sử dụng SVN trong bộ tài liệu sau đây.
Bạn download bộ tài liệu miễn phí tại: https://www.scribd.com/document/351449392/ hoặc tại https://www.slideshare.net/dvms/hng-dn-s-dng-phn-mm-subversion-svn-ton-tp

Bí kíp khởi nghiệp (startup) tiết kiệm và hiệu quả

( DVMS )

Nhận xét