Truyền năng lượng không dây, ứng dụng cho vệ tinh thu nhận năng lượng mặt trời truyền về Trái Đất

Truyền năng lượng không dây, ứng dụng cho vệ tinh thu nhận năng lượng mặt trời truyền về Trái Đất

Truyền năng lượng không dây, ứng dụng cho vệ tinh thu nhận năng lượng mặt trời truyền về Trái Đất
Hoạt đồng nghiên cứu khoa học: Ths Đoàn Hữu Chức, Khoa điện điện tử, Đại học dân lập Hải Phòng
vetinhnangluong
Xem và download tại đây >>

Nhận xét