Mô tả cách hoạt động của mạng máy tính ( internet ) ai xem cũng có thể hiểu

Mô tả cách hoạt động của mạng máy tính ( internet ) ai xem cũng có thể hiểu

Mô tả một cách trực quan và dễ hiểu về internet và cách một gói tin di chuyển trên internet, cách hoạt động của tường lửa, modem, email ...

cach hoat dong cua internet
 
Xem video phía dưới 

Nhận xét