Mã nguồn website gà thả vườn gathavuon.com

Mã nguồn website gà thả vườn gathavuon.com

Mã nguồn website gà thả vườn gathavuon.com, website có đầy đủ dữ liệu cần thiết để hoạt động ngay mà không cần chỉnh sửa thêm (bao gồm cả các bài viết về món ăn ... )

gathavuon
Tải mã nguồn tại đầy >>
website này sử dụng opensource Joomla 1.5 , bạn có thể tham khảo tài liệu này để biết cách quản trị
thông tin đăng nhập mặc định là: admin  - mật khẩu: 123456
 

Nhận xét