Mã nguồn website và forum từ thiện Thắp Sáng Ước Mơ thapsanguocmo.net

Mã nguồn website và forum từ thiện Thắp Sáng Ước Mơ thapsanguocmo.net

Mã nguồn website và forum từ thiện Thắp Sáng Ước Mơ ( thapsanguocmo.net ). Đây là dự án do nhóm thiết kế website Tầm Nhìn Mở khi đó và một số bạn du học sinh cùng nhau xây dựng lên dự án mang tên: Thắp Sáng Ước Mơ vào năm 2009, hiện tại dự án đã không còn hoạt động. Vì vậy xin tặng lại các nhóm thiện nguyện khác.
Giao diện website
thapsanguocmo web
Website này làm bằng opensource Joomla 1.5, bạn có thể tham khảo tài liệu này để biết cách quản trị
Giao diện forum
thapsanguocmo forum
forum làm bằng opensource PHPBB3
Tải toàn bộ mã nguồn và data tại đây >>
Mật khẩu của supper admin thì các bạn có thể dùng mã MD5 thay trực tiếp vào database.
Các vấn đề cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ info@dvms.vn

Nhận xét