Chạy tự động video Facebook và Youtube khi gắn vào website, blog, forum

Chạy tự động video Facebook và Youtube khi gắn vào website, blog, forum

Nếu bạn muốn nhúng video trên Facebook và youtube vào website hay blog cá nhân, forum và muốn nó chạy tự động, thì trước đây hai nhà cung cấp trên có các lựa chọn (option) để bạn chọn cho video chạy tự động ngay sau khi người dùng truy cập. Tuy nhiên hiện nay các tính năng này đã không còn nữa vì vậy nhiều bạn không cho video chạy tự động được.

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để video chạy tự động ngay sau khi người dùng truy cập vào trang của bạn.
 1. Với video từ Youtube
Với video từ Youtube thì bạn vẫn lấy mã nhúng ( embedded ) ở phần Share của video như bình thường
=> Sau khi copy xong thì bạn dán mã nhúng vào website của bạn, nếu website dùng các bộ soạn thảo (editor) thì bạn tắt bộ soạn đi trước khi dán mã vào hoặc bạn dán vào note trước => tiếp theo bạn thêm vào link ở phần src &autoplay=1 => sau khi đã đã chỉnh sửa xong thì bạn copy mã đã chỉnh sửa đưa vào website của bạn là xong.
Ví dụ mã nhúng gốc tôi copy từ Youtube xuống như sau:
<iframe width="560" height="315" src="/https://www.youtube.com/embed/2hOmLqTSOoQ" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
Nếu muốn cho video chạy tự động, tôi sẽ sửa thành:
<iframe width="560" height="315" src="/https://www.youtube.com/embed/2hOmLqTSOoQ&autoplay=1" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
Demohttp://taxi.giaiphapgiaothong.com
 các thuộc tính khác của mã nhúng video youtube bạn có thể tham khảo thêm hướng dẫn >>

2. Với video từ Facebook
Hiện tại Facebook đã cho phép bạn lấy mã nhúng video từ fanpage hoặc từ wall cá nhân của bạn vào website, blog cá nhân, forum bằng cách chọn vào nút ... ở góc phải và chọn Nhúng ( embedded ). Chỉ khác youtube là video facebook mặc định tắt âm thanh. Tuy nhiên cũng như Youtube thì mã nhúng này mặc định cũng không auto play vì vậy bạn cần phải chỉnh sửa lại mã để video có thể chạy tự động.
Cách làm cũng tương tự như Youtube, đầu tiên bạn copy mã gốc về rồi dán vào website, blog cá nhân, forum ( chú ý cũng cần tắt trình soạn thảo đi trước khi dán vào ) hoặc dán vào note để chỉnh sửa trước.
=> bạn thêm vào link ở phần src&autoplay=true => sau đó mang mã này dán vào website, blog, forum bạn cần là ok.
Ví dụ:
Mã gốc của tôi là: <iframe src="/https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDVMS.VN%2Fvideos%2F1142214852581516%2F&show_text=1&width=560" width="560" height="497" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>
để cho video chạy tự động tôi sửa thành:
<iframe src="/https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDVMS.VN%2Fvideos%2F1142214852581516%2F&show_text=true&width=560&autoplay=true" width="560" height="497" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>
Chú ý: ở trên có một thuộc tính ở mã mặc định là show_text=1 , cái này là cho phép hiển thị nội dung mô tả video hay không. Nhưng nếu để là 1 thì không hiển thị được , tôi không biết là đây có phải là bug của Facebook hay không vì khi tôi sửa thành true thì mã này mới có hiệu lực.
Demo: http://giupviec.taoungdung.com/conho.html
Các thuộc tính khác, bạn có thể tham khảo tại trang hướng dẫn >>
Chúc các bạn thực hiện thành công!
DVMS

Nhận xét