công cụ cảnh báo thiên tai, thảm họa, khủng bố,... của Facebook

công cụ cảnh báo thiên tai, thảm họa, khủng bố,... của Facebook
https://www.facebook.com/DVMS.VN/posts/1269757319827268trong bối cảnh thảm họa thiên tai xảy ra với tần suất cao, để giải quyết nhu cầu liên lạc bức thiết khi đó, tính năng mới Safety Check của Facebook ra đời. Safety Check tương thích với các hệ điều hành #Android, #iOS trên cả điện thoại thông minh và máy tính.

Tính năng này tự động được kích hoạt trong trường hợp xảy ra thiên tai. Người dùng có thể cho gia đình và bạn bè biết họ đang an toàn, bản thân họ cũng biết được tình trạng của những người khác trong cùng khu vực chịu ảnh hưởng và thông tin cho người khác về tình trạng an toàn của họ.
Từ bài học kinh nghiệm của công cụ “Disaster Message Board” giúp người dân liên lạc trong vụ thảm họa động đất, sóng thần năm 2011 tại Nhật Bản, các kỹ sư tại Nhật của Facebook đã phát triển tiếp thêm công cụ Safety Check này để phổ biến tới các Facebooker trên toàn thế giới.
Theo đó, Safety Check căn cứ vào khu vực địa lý bạn ghi trong thông tin tài khoản, thời điểm đăng nhập gần nhất của bạn và khu vực sử dụng Internet để ngay lập tức gửi thông báo hỏi bạn về tình trạng an toàn khi có thảm họa thiên tai.

Nếu an toàn, bạn chỉ cần chọn nút “I’m Safe”, ngay lập tức thông tin sẽ được cập nhật trên “tường” nhà bạn. https://www.facebook.com/crisisresponse/

#ThiênTai #ThảmHọa #KhủngBố #Safe #SafetyCheck #ĐịnhVị #Bão

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.