Triển khai hệ thống taxi công nghệ, điều hành vận tải thông minh, ứng dụng đặt xe thông minh trên smartphone,... dễ dàng và tiết kiệm qua Vrada

Triển khai hệ thống taxi công nghệ, điều hành vận tải thông minh, ứng dụng đặt xe thông minh trên smartphone,... dễ dàng và tiết kiệm qua Vrada

Triển khai hệ thống taxi công nghệ, điều hành vận tải thông minh, ứng dụng đặt xe thông minh trên smartphone,... dễ dàng và tiết kiệm qua Vrada.
Quý vị đang kinh doanh vận tải, đang điều hành hãng taxi, xe du lịch cho thuê, hãng xe ôm,... và quý vị đang muốn trang bị hệ thống quản lý, điều hành thông minh kèm theo ứng dụng cho khách hàng đặt xe trên smartphone?
vradar
Quý vị đang có nhiều xe đang tham gia các hệ thống như Uber, Grab,... và quý vị muốn tham gia thêm hệ thống khác để tăng thu nhập cho tài xế và có công cụ quản trị tối ưu riêng?
Vrada hoàn toàn đáp ứng được toàn bộ nhu cầu của quý vị, kèm theo các tính năng và công nghệ ưu việt hơn nhiều hệ thống có trên thị trường, cùng với sự support đặc biệt của đội ngũ vận hành và các đối tac chiến lược.
Một số thông tin về ứng dụng trên smartphone cho khách hàng của quý vị khi doanh nghiệp của quý vị tham gia vào Vrada:
Vrada

Tham gia hệ thống rất nhanh chóng, dễ dàng và tiết kiệm,... Vui lòng liên hệ tư vấn theo thông tin sau:
Tổng đài: 02839152345 - 19001551
Email: lienhe@vrada.vn
Website: http://vrada.vn
 

Nhận xét