Email giả danh hãng #DHL đề lừa đảo cài đặt virus.

Email giả danh hãng #DHL đề lừa đảo cài đặt virus.

Các bạn chú ý khi nhận được những email dạng như thế này thì không bao giờ được click vào các đường link trong email. Vì khi bạn click vào link là ngay lập tức virus sẽ được cài vào máy của bạn để chúng đánh cắp thông tin hoặc dùng máy bạn làm các điểm tấn công hệ thống khác.


 
*Nhân biết các loại email tương tự:
Các công ty và đặc biệt là các hãng nổi tiếng đều sử dụng email của công ty chứ không bao giờ nhân viên của họ được phép dùng email cá nhân để làm việc với khách hàng.
Các vấn đề liên quan tới việc cài đặt, sử dụng email... các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết tại http://dvms.vn nhập từ email vào ô tìm kiếm.

#anninhmang #baomatthongtin #kynangmem

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.